Hazlov

Poplatky

 

 

     Obecní knihovna Hazlov

 

   Poplatky

 

  Obnovení čtenářského průkazu na kalendářní rok

  děti do 14 let        Kč     20,-

  dospělí                 Kč     50,-

  důchodci              Kč    30,-

  důchodci nad 70 let    neplatí

 

  Ztráta čtenářského průkazu

  děti                        Kč   10,-

  dospělí                   Kč   15,- 

 

Upomínka za opožděné vrácení vypůjčených knih

Poplatek za prodlení             Kč      10,-

1. upomínka                             Kč      20,-

2. upomínka                             Kč      30,-

3. upomínka                              Kč      40,-

4. doporučený dopis              Kč      60,-

 

   Za každou ztracenou nebo zničenou knihu se účtuje pořizovací cena + 200,- Kč

 

Půjčovné za časopisy     

    děti                   neplatí

    dospělí             Kč     2,-

 

Výpůjční doba je 4 týdny ( 28 dnů )Kontakt:Milena Mašková  E-mail: obecniknihovna@tiscali.cz